Skreddersydd opplegg i egen bedrift

Har din bedrift behov for økt kompetanse på digitalisering og avansert produksjon? Våre ledende klyngemiljøer deler sin kompetanse for å gi bedrifter bedre grunnlag for utvikling og fornyelse.

Vi har delt kompetanseløftet inn i to tematiske områder:

1. Digitalisering, digital transformasjon og innovasjonsevne: Her er det miljøer og bedrifter tilknyttet de utvalgte klyngene som deler sin kompetanse og leverer opplegget: iKuben, Smart Innovation Norway og Kongsberg-klyngen.

2. Avansert produksjon (manufacturing): Her vil du kunne få bistand av miljøet og bedriftene i Raufoss-klyngen og SINTEF Manufacturing.

Eksempler på hva som kan tilbys

  • Skreddersydde kurs og workshops tilpasset bedriftens behov
  • Gi bedriften oppdatert og relevant kompetanse i aktuelle tema for den endringsprosessen bedriften står overfor. Varighet 1-3 dager, casebaserte og interaktive
  • Studie-besøk eller «hospitering» der du/dere er tilstede hos en annen virksomhet og oppleve hvordan de jobber eller har gjennomført en endringsprosess
  • Få veiledning om organisering og gjennomføring av en endringsprosess
  • Gjennomgang av potensialer og risikofaktorer, styrker og svakheter, ressursinnsats m.m, i et planlagt omstillingsprosjekt

Ta kontakt med avklaringsteamet for å diskutere dine behov og hvordan vi eventuelt kan bidra til et tilpasset digitalt kompetanseløft for din bedrift.

Kompetanseløft -tema: Digitaliering og innovasjonsevne:

Kompetanseløft-tema: Avansert produksjon – “manufacturing”:

Hvem passer ordningen for

Alle små og mellomstore bedrifter – på tvers av bransjer og over hele landet – kan få hjelp fra Omstillingsmotor til prosjekter innen digitalisering, digital transformasjon og innovasjonsevne, eller prosjekter innen avansert produksjon. Blant kriteriene vi ser på, er hvorvidt bedriften kan nyttiggjøre seg av den kompetansen som tilbys.  

Hvordan går jeg frem

Vi ber om at du kort beskriver hva du mener kompetansebehovet er i din bedrift gjennom å fylle inn dette skjemaetSkjemaet går til  et avklaringsteam, som kontakter deg kort tid etter at skjemaet er mottatt. Sammen med dere går vi i dialogfor å se om og hvordan Omstillingsmotor-ordningen  kan dekke kompetansebehovet i din bedrift.

Hva koster det

Avklaringsprosessen koster ingenting. Dersom vi kommer frem til at det er god match mellom behovet i din bedrift og det vi kan bistå med gjennom Omstillingsmotor-ordningen sender , sender vi et tilbud som inneholder detaljer om kompetanseopplegget og kostnader. Deretter søker du Innovasjon Norge om del-finansiering til din bedrifts kompetanseprosjekt, med god veiledning fra det miljøet som skal levere opplegget for dere. Innovasjon Norge kan dekke inntil  50% av bedriftens totale prosjektkostnader. I og med at verdien av bedriftens egne timer på å tilegne seg kompetanse også regnes med i de totale prosjektkostnadene for bedrften, blir kontantutlegget for bedriften lavt.

Du kan lese mer om ordningen på Innovasjon Norges nettsider.


Case

Fra hav til sky med digitalt kompetanseløft: Les om hvordan et digitalt kompetanseløft gjennom Innovasjon Norges Omstillingsmotor hjalp Maritech med å flytte verdensledende softwareløsninger for salg og sporing av fisk opp i skyen.