Om Omstillingsmotoren

I Omstillingsmotor skal de fremste næringsmiljøene i Norge tilby sin kompetanse, teknologi og nettverk.

DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret sammen med Smart Innovation Norway, NCE iKuben og NCE Kongsberg Innovasjon er tildelt status som Omstillingsmotor for digitalisering. I tillegg har NCE Raufoss fått tilsvarende ansvar innen manufacturing/avansert produksjon. Målet er å ta grep om den digitale omstillingen av norsk næringsliv ved å bidra til omstilling av små- og mellomstore bedrifter (SMB-er) over hele landet. Innovasjon Norge har ansvaret for ordningen.

Klynger som omstillingsmotor

I løpet av 2018 skal Omstillingsmotoren gi minst 220 bedrifter over hele landet tilgang til klyngenes kompetanse og verktøy innenfor innovasjonsevne, økt konkurransekraft og nye teknologier. Dette skal bidra til raskere fornyelse og omstilling av produkter og tjenester, produksjonsmetoder og forretningsmodeller. Totalt i satsingen ligger over 20 MNOK.

Kompetanseløft/Ekspertkompetanse

De ulike partnerne i omstillingsmotoren besitter hver for seg og sammen en unik kompetanse om digitalisering, digital transformasjon og innovasjonsevne.

Omstillingsmotoren tilbyr kompetanseløft innen følgende to områder:

FAQ

Hva er Omstillingsmotor?

Ordningen skal hjelpe bedrifter over hele landet med kompetanseløft i vid forstand. To miljøer har fått i oppdrag å sy sammen skreddersydde programmer for bedrifter som melder seg, Innovasjon Norge tilbyr støtte til gjennomføringen.

Hvem står bak?

Innovasjon Norge har valgt representanter fra Norges ledende operative miljøer for å styrke Norges internasjonale konkurransekraft og skape et attraktivt felles økosystem for næringsutvikling.

Bak initiativet står DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret, Kongsberg Innovasjon, NCE iKuben og Smart Innovaton Norway, som representerer ledende miljøene innen ny teknologi og digital transformasjon. I tillegg har NCE Raufoss fått tilsvarende ansvar innen avansert produksjon.

Hvem er dette for?

Alle små og mellomstore bedrifter – på tvers av bransjer og over hele landet – kan melde seg på og søke om støtte fra Omstillingsmotor. Blant kriteriene vi ser på, er hvorvidt bedriften kan nyttegjøre seg av ny kompetanse.

Hva skjer når jeg har fylt ut skjemaet?

Avklaringsteamet tar kontakt med deg kort tid etter at skjemaet er blitt sendt inn. Sammen går dere inn i en prosess for å se på hvordan omstillingsmotoren dekker ditt behov. Aktuelle bedrifter vil ha en dialog med avklaringsteamet, slik at vi kan skreddersy et tilbud på et kompetanseløft som passer for din bedrift.

Hva koster det?

Avklaringsprosessen koster ingenting. Dersom du kvalifiserer for ordningen og vi kan hjelpe deg, vil du motta et tilbud som inneholder detaljer om kompetanseløftet og kostnader. Deretter kan du søke om støtte fra Innovasjon Norge, som kan dekke inntil 50% av kostnadene. I kostnadene kan din egeninnsats beregnes inn. Du kan lese mer om vilkårene her (http://www.innovasjonnorge.no/Omstillingsmotoren).

Hva er målet med Omstillingsmotor?

Omstillingsmotor er en ny satsing som skal gi bedrifter over hele landet økt konkurransekraft, innovasjonsevne og innsikt muliggjørende teknologier som vil bli viktige for norsk næringsliv de neste årene.

Hvilke aktiviteter tilbyr deltakelse i Omstillingsmotor?

Avklaringsteamet skreddersyr et kompetanseløft til din bedrift. Virkemidlene/aktivitetene som inngår her kan være: workshops, rådgivning, hopsitering og teknologi- og testprosjekter.

Kontaktinformasjon

Vi vil gjerne høre fra deg!

info@omstillingsmotor.no

DIGITALNORWAY – Eirik Andreassen – 0047 402 00 598