Gjennom Omstillingsmotor kan bedriftene få hjelp til å styrke sin egen internasjonale konkurransekraft og skape nye forretningsmuligheter.

Dette er et eksempel på en bedrift som har vært gjennom et slikt kompetanseløp:

Hvilken utfordring hadde bedriften?

Bedriften har skaffet seg tilgang til ny teknologi som har stort potensiale i markedet. Men hvordan skal de selge tjenestene, hva er prisingsmodellen, hvordan kan den vokse og skaleres internasjonalt? Utfordringen var å bygge en forretningsmodell rundt denne teknologien. Bedriften visste at forretningsmodellen måtte være mest mulig digital.

 

Hva fikk de gjennom Omstillingsmotor?

Gjennom forberedende samtaler med fasilitator ble det definert en tydelig problemstilling rundt dette. Holdningen til prosessen var at bedriften skulle kunne ta inn nye impulser og eventuelt vrake sin egen tankegang så langt. I en workshop jobbet så bedriften utelukkende med fokuset på hvordan forretningsmodellen kunne formes. Bedriften hadde med en rekke kundeinnspill inn i prosessen. I workshopen gikk deltakerne gjennom kjente digitale forretningsmodeller. De fikk god innsikt i hvordan digitalisering utfordrer andre bedrifters forretningsmodeller, og skjønte at de måtte ha fokus på forretningsmodellen hele tiden, og om nødvendig kunne endre den.

 

Hva skjedde etterpå?

Et viktig og riktig råd fra prosessen var at forretningsmodellen må være i dynamisk utvikling, Bedriften innførte derfor en plan for løpende revisjon av forretningsmodellen for årene framover. Modellen ble brukt ved lanseringen av tjenesten og er i utvikling mot et enda mer gjennomført digitalt løp.