Gjennom Omstillingsmotor kan bedriftene få hjelp til å styrke sin egen internasjonale konkurransekraft og skape nye forretningsmuligheter.

Dette er et eksempel på en bedrift som har vært gjennom et slikt kompetanseløp:

Hvilken utfordring hadde bedriften?

Bedriften, en produksjonsvirksomhet, anerkjente forandringene i markedet og så mulighetene i anvendelse av ny teknologi, men visste ikke hvor de skulle begynne. Sammen fant vi en konkret utfordring hos bedriften, som handlet om risiko og feil i produksjonsprosessen deres som førte til unødvendige høye kostnader. Problemformulering ble: «Hvordan kan vi ved hjelp av maskinlæring ha en online analyse av prosessen?».

 

Hva fikk de gjennom Omstillingsmotor?

Gjennom innledende samtaler ble det definert en tydelig problemstilling og et konkret mål med forløpet. Vi tok en koordinerende rolle og koblet bedriften sammen med et forskningsmiljø som kunne gå inn og bidra konkret i problemløsningen. Gjennom samarbeid mellom medarbeidere i bedriften og eksperter i Big Data Analytics og maskinlæring fik bedriften testet ut hvordan dataene deres skulle systematiseres, analyseres og ikke minst hvordan de kunne brukes til konkret optimering av produksjonsprosessen deres.

Bedriften fikk innsikt i hvordan digitalisering kan anvendes konkret i bedriften og fikk se hvilke resultater det kan gi på et spesifikt område.

 

Hva skjedde etterpå?

Bedriften implementerte løsningen og sparer nå et betydelig beløp på gjennom mindre feil i produksjonsprosessen. De jobber nå med å se på hvordan Big Data Analytics kan bidra til optimering andre steder i bedriften.