Gjennom Omstillingsmotor kan bedriftene få hjelp til å styrke sin egen internasjonale konkurransekraft og skape nye forretningsmuligheter.

Dette er et eksempel på en bedrift som har vært gjennom et slikt kompetanseløp:

Hvilken utfordring hadde bedriften?

Bedriften leverer konsulenttjenester i skjæringspunktet mellom teknologi og strategi og hadde i samarbeid med en kunde i forsikringsbransjen jobbet sammen om en utfordring. Utfordringen/muligheten de gjerne ville jobbe sammen om var «Hvordan kan vi bruke eksisterende data til å utvikle nye produkter og/eller tjenester for å skape økt verdi for kundene?». Utfordringen var å forstå behovene til kundene og samtidig utvikle en forretningsmodell som var bærekraftig for bedriften.

 

Hva fikk de gjennom Omstillingsmotor?

Gjennom forberedende samtaler med fasilitator ble det definert en tydelig problemstilling som det skulle jobbes med. Workshopen ble bygget opp rundt co-creative metoder, hvor bedriften og kunden sammen jobber om å forstå behov og utfordringer som det kunne skapes verdi rundt. Gjennom kreative metoder som journey mapping og personas ble det mulig å snakke om kundes kunde, og dermed spesifisere mulighetsrommet for verdiskaping ved anvendelse av data. Gjennom brainstorm og ideutvikling kom det opp mange helt nye ideer og forslag til produkter og tjenester som kunne skape verdi for kunden, og hvordan dette kunne påvirke deres forretningsmodell.

 

Hva skjedde etterpå?

Bedriften jobber nå enda tettere sammen med kunden sin, som i langt større grad ser mulighetene i de nye teknologiene. Utover et styrket samarbeid, har de sammen konkretisert mulige prosjekter rundt nye tjenester og produkter som skal testes ut.