Konkurransekraft og Vekst

Konkurransekraft og Vekst er en todagers workshop for ledere som ønsker å skape merverdi for kundene gjennom å ta i bruk digitale teknologier. I programmet lærer bedriftsledere å anvende enkle metoder for å oppnå økt konkurransekraft, og undersøker hvordan data og digitale teknologier kan hjelpe dem til å skape merverdi for kundene. Deltakerne jobber med kunder og problemstillinger fra egen virksomhet, noe som gjør programmet svært relevant og resultatorientert. Metodene vi bruker er basert på forskning og anvendes av store norske og internasjonale selskaper. 

Programmet gjennomføres for en gruppe av bedrifter i samme geografiske område eller bransje, og leveres i samarbeid med en lokal arrangør.

Programmet går over to separate dager med egenarbeid mellom. Innovasjon Norge kan gi støtte til gjennomføring; deltakerne betaler derfor kun en liten egenandel.

Hvem er programmet for​?

Programmet er utviklet for ledere i små og mellomstore bedrifter som ønsker å bli mer kundedrevet i sin forretningsutvikling, og som er nysgjerrig på hvordan innovasjonsmetoder og teknologi kan brukes for å oppnå resultater. Mye av tiden på samlingene brukes på arbeid med egen bedrift som case, og for å sikre et godt og varig utbytte, må hver bedrift derfor stille med minimum to deltakere. 

Hvordan er programmet utviklet?

Metodene vi bruker for forretningsutvikling er basert på forskning og anvendes av store norske og internasjonale selskap.  Vi har forenklet metodene, gjort dem praktisk anvendbare, og beskrevet dem slik at de egner seg for små og mellomstore bedrifter. ​

Hvem står bak programmet?

Programmet utvikles og gjennomføres av DigitalNorway, en non-profit som skal gjøre det enklere for norske bedrifter til å lykkes med det digitale skiftet. Selskapet eies av 15 av de største selskapene i Norge, og har som mål å gi norske bedrifter kunnskap og nettverk de trenger i en digital verden. Les mer på DigitalNorways nettsider.

Hva koster det? 

Hver deltaker betaler en egenandel på kr. 1.500,- for å delta på kompetanseprogrammet. Hver deltaker må sette av totalt 32 timer i egeninnsats, fordelt på 1 + 1 dag på workshop (med noen uker imellom) og 16 timer med egeninnsats før, under og etter workshop’ene.

Hvor mange deltakere bør hver bedrift stille med?

Vi anbefaler at hver bedrift stiller med to til tre deltakere. Mye av tiden arbeider man med egen bedrift som case, og vi erfarer at bedrifter som kun stiller med én deltaker har et mer begrenset utbytte av samlingene.

Hvordan kan du melde din interesse for å delta på Konkurransekraft og Vekst?

Konkurransekraft og Vekst tilbys gjennom en lokal arrangør.  Dersom du jobber i en bedrift og ønsker programmet til ditt nærområde, kan du ta kontakt med Eirik Andreassen i DigitalNorway – eirik.andreassen [at] digitalnorway.com.


Case

Svinaktig smart: Konkurransekraft og Vekst ga Norsvin innsikt som ikke fantes i egen bransje. Les hvordan de laget en ny bestillingsløsning som absolutt alle var fornøyd med – allerede ved lansering.