Om Omstillingsmotor

Omstillingsmotor er avviklet, og det gis ikke lenger støtte gjennom ordningen. Se Innovasjon Norge og DigitalNorways nettsider for mer informasjon om støtteordninger, og hvordan din bedrift kan ta i bruk digital teknologi.