Verden rundt oss er i endring. Raskt. Det skaper utfordringer for de fleste virksomheter.

Men samtidig er det også store muligheter. For at Norge skal lykkes internasjonalt fremover må vi utnytte forretningsmulighetene som ligger i ny teknologi og avansert produksjon.

Gjennom Omstillingsmotor kan du få hjelp til ditt kompetanseløft. Vi tilbyr skreddersydde workshops, hospitering, rådgivning og andre former for kompetanseheving i regi av Norges skarpeste miljøer innen digitalisering og avansert produksjon.

For deg som leder eller beslutningstaker.
Les mer om programmet Konkurransekraft & vekst her.