Trenger din bedrift et digitalt kompetanseløft?

«Digitalt kompetanseløft – klynger som omstillingsmotor» er en ordning etablert av Innovasjon Norge for å gi små og mellomstore bedrifter et kompetanseløft innen digitalisering og avansert produksjon.

Digitalisering kan være komplisert, men det gir også mange muligheter. For å utnytte disse mulighetene, kreves kompetanse. Omstillingsmotor handler om å gi små og mellomstore bedrifter i Norge innsikt i hvordan teknologi bidrar til bedre lønnsomhet, økt verdi for kundene og helt nye forretningsmuligheter.

Tilegne deg ny kompetanse gjennom skreddersydde workshops, hospitering, rådgivning og andre former for kompetanseheving – i regi av Norges skarpeste bedriftsklynge-miljøer innen digitalisering og avansert produksjon.

Hittil har over 250 bedrifter fått et kompetanseløft gjennom Omstillingsmotor, nå håper vi enda flere bedrifter tar i bruk denne muligheten.

Hvem står bak?

Innovasjon Norge står bak ordningen og har valgt representanter fra Norges ledende næringsklynge-miljøer innen anvendelse av ny teknologi til å bistå andre bedrifter med kompetanseheving innen digital transformasjon og avansert produksjon. De utvalgte miljøene er:

  • DigitalNorway
  • Kongsberg Innovasjon og miljøene og bedriftene tilknyttet Systems Engineering- klyngen i Kongsberg
  • iKuben-klyngen i Molde med sine bedrifter
  • Smart Innovation Norway i Halden og miljøene og bedriftene tilknytt Smart Energy Market klyngen
  • Raufoss-klyngen med sine bedrifter og tilknytning til SINTEF Manuafacturing på Raufoss.

Hvem passer ordningen for?

Alle etablerte små og mellomstore bedrifter over hele landet, i alle bransjer, kan ta kontakt for å undersøke om de er relevante for å gjennomføre et digitalt kompetanseløft med en av Omstillingsmotor-partnerne, finansielt støttet av Innovasjon Norge. Dette kan enten skje gjennom skreddersydde kompetanseopplegg laget for din bedrift, eller ved at noen fra din bedrift deltar på kompetanseprogrammet «Konkurransekraft og Vekst» sammen med deltakere fra andre bedrifter. Ordningen er rettet mot bedrifter som er etablert i markedet og har inntekter fra ordinært salg, ikke for selskaper i en oppstartsfase.

Skreddersydd opplegg i egen bedrift

Dette er skreddersydde kompetanseopplegg for utvalgte medarbeidere i din bedrift, levert av eksperter med relevant erfaring fra et av de utvalgte klyngemiljøene. De vil bruke sin kunnskap og erfaring for å gi din bedrift det kompetanseløftet dere har behov for – fra bedrift-til-bedrift, som sikrer at alt er praksisnært. Utformingen av opplegget foregår i nært samarbeid med din bedrift, for å sirke relevans. Vi har delt kompetanseløftet inn i to tematiske områder som er særlig viktige for omstilling og fornyelse:

1. Digitalisering, digital transformasjon og innovasjonsevne: Her er det miljøer og bedrifter tilknyttet de utvalgte klyngene som deler sin kompetanse og leverer opplegget: iKuben, Smart Innovation Norway og Kongsberg-klyngen.

2. Avansert produksjon (manufacturing): Her vil du kunne få bistand av miljøet og bedriftene i Raufoss-klyngen og SINTEF Manufacturing.

Les mer om skreddersydd opplegg i egen bedrift

Deltakelse på kompetanseprogrammet Konkurransekraft og Vekst

Konkurransekraft og Vekst er en todagers workshop hvor bedriftsledere lærer å anvende enkle metoder for å oppnå økt konkurransekraft. Deltakerne jobber med kunder og problemstillinger fra egen virksomhet, noe som gjør programmet svært relevant og resultatorientert. Metodene vi bruker er basert på forskning og anvendes av store norske og internasjonale selskaper.

Les mer om Konkurransekraft og Vekst